Portes metàl·liques amb barrots     (20/02/2014)

Serralleries Gavaldà fabrica i munta portes metàl·liques amb barrots, de tota mena, en ferro i acer inoxidable, barrots de la mena que sigui. Gavaldà, gent de casa, acab...


 Puertas metálicas con barrotes     (20/02/2014)

Gavaldá fabrica y monta puertas metálicas con barrotes, de todo tipo, en hierro y acero inoxidable, barrotes del tipo que sea. Gavaldà, gente de casa, acabados perfectos y prec...


 Passamans en ferro     (17/02/2014)

Serralleries Gavaldà fa i instal·la passamans en ferro, com el de la fotografia. Més de tres dècades de servei i acabats com cal. Gavaldà, amb les noves tecnologi...


 Pasamanos y barandas de hierro     (17/02/2014)

Cerrajerías Gavaldá hace e instala pasamanos de hierro, como el de la fotografía. Más de tres décadas de servicio y acabados perfectos. Gavald&aacu...Serralleries Gavaldà fabrica i repara tota mena de portes metàl·liques, de disseny propi o aliè. Pressupostos sense compromís. Venim a prendre mides. Treball ben ...Cerrajerías Gavaldà fabrica y repara todo tipo de puertas metálicas, de diseño propio o ajeno. Presupuestos sin compromiso. Venimos a tomar medidas. Trabajo bien he...Serralleries Gavaldà fabrica i instal·la tapes per a pous en acer inoxidable. Màxima qualitat, gent de casa, més de tres dècades de treball fi, els nostres client...Gavaldá López fabrica e instala tapas para pozos en acero inoxidable. Máxima calidad, gente de casa, más de tres décadas de trabajo fino, nuestros clientes n...