En motiu de la celebració que hem superat els 2.000 Amics de Facebook, tots aquells que ens envieu un mail a info@gavaldalopez.com tindreu un descompte de 15% en tots els nostres serveis: ...Con motivo de la celebración que hemos superado los 2.000 Amigos de Facebook, todos aquellos que nos enviéis un mail a info@gavaldalopez.com tendréis un descuento de 15% en tod...Serralleries Gavaldà fabrica i munta tot tipus de baranes corbades, com la instal·lació de baranes de la fotografia. Gavaldà, molts anys d'experiència i ...Gavaldà fabrica y monta todo tipo de barandillas curvadas, como la instalación de barandillas de la fotografía. Gavaldà, muchos años de experiencia y buena mano n...Serralleries Gavaldà fabrica i instal·la passamans i baranes d'acer inoxidable, en acabat sorrat. Feina al detall, els millors acabats, per un preu raonable. Se'ns coneix a to...Gavaldá fabrica e instala pasamanos y barandillas de acero inoxidable, en acabado arenado. Trabajo al por menor, los mejores acabados, por un precio razonable. Se nos conoce en toda Catalu&n...


 Baranes de perfils massissos     (05/03/2014)

Serralleries Gavaldà elabora i munta baranes de perfils massissos, com la de la fotografia. Gavaldà, milers de clients satisfets en més de quatre dècades. Feina ben feta...


 Barandas de perfiles macizos     (05/03/2014)

Cerrajerías Gavaldà elabora y monta barandas de perfiles macizos, como la de la fotografía. Gavaldá, miles de clientes satisfechos en más de cuatro dé...