CONTACTE

Si desitges contactar amb nosaltres envia un e-mail a:

Per contactar amb nosaltres, podeu enviar un correu electrònic a:
info@gavaldalopez.com

O bé trucar als telèfons:

93 697 35 53/ 610 473 595

 

De conformitat amb l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Gavaldà Lòpez informa que les dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer titularitat de Gavaldà Lòpez amb la finalitat de permetre la correcta execució dels serveis que l'usuari sol·licita. Les persones interessades podran, en tot moment, exercitar els drets reconeguts en la LOPD d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. L'exercici d'aquests drets pot ser efectuat dirigint-se a aquest efecte a Gavaldà Lòpez, a través d'escrit dirigit a l'atenció del Responsable de Protecció de Dades de Gavaldà Lòpez, o bé remetent un correu electrònic a l'adreça següent: info@gavaldalopez.com