Serralleries Gavaldà repara i restaura portes metàl·liques antigues de tota mena, com portes modernistes, per exemple. Màxima qualitat d'elaboració. Mé...En Gavaldá reparamos y restauramos puertas metálicas antiguas de todo tipo, como puertas modernistas, por ejemplo. Máxima calidad de elaboración. Más de 4 d&eacut...Serralleries Gavaldà fabrica i instal·la a les vostres llars, per exemple, o despatxos, feines a mida, vidrieres en fusteria metàl·lica perfrisa. Pressupostos personalit...Gavaldá fabrica e instala a vuestros hogares, por ejemplo, o despachos, trabajos a medida, cristaleras en carpintería metálica perfrisa. Presupuestos personalizados sin comprom...


 Tancaments venecians amb lames     (02/05/2014)

Gavaldà López fabrica i instal·la tancaments venecians amb lames, com aquest tancament venecià amb lama ampla. Més de quatre dècades d'experiènc...


 Cerramientos venecianos con lamas     (02/05/2014)

Gavaldá López fabrica e instala cerramientos venecianos con lamas, como este cierre veneciano con lama ancha. Más de cuatro décadas de experiencia, trabajo bien hecho, g...Serralleries Gavaldà fabrica i instal·la baranes especials d'acer inoxidable per a zones marítimes, que no es fan malbé. Gavaldà, ens les sabem totes.Cerrajerías Gavaldà fabrica e instala barandillas especiales de acero inoxidable para zonas marítimas, que no se echan a perder. Gavaldà, nos las sabemos todas.